Teniu a la vostra disposició els dos documents que regulen l’organització i el funcionament del nostre club.

En aquests es defineixen els drets i els deures de tots els components de la família del Club Bàsquet Vila-seca, la seva composició, les funcions, els òrgans de governs i les normes de convivència. Es d’OBLIGAT CONEIXEMENT i COMPLIMENT per tots els membres del Club Bàsquet Vila-seca, jugadors, entrenadors i familiars.

 

ESTATUS CLUB BASQUET VILA-SECA

REGLAMENT RÈGIM INTERN