Normativa

Estatuts i Reglament de Règim Intern

Estatuts Club Bàsquet Vila-seca

El Club Bàsquet Vila-seca va registrar els seus primers estatuts el dia 1 de juliol de 1982. Des de llavors, ens hem anat adaptant a cada moment de la nostra història i modificant, per tant, els nostres estatuts.

L’ultima modificació estaturia es va fer al juny 2014 i des de aquí podeu consultar la copia registrada al Consell Català de l’Esport.

Es d’obligat coneixement de tots el socis del club, ja que es defineixen els drets, deures, composició i organs de govern del Club Bàsquet Vila-seca.

Reglament Règim Intern

Aquest reglament de règim intern, es un document de recull les normes per les quals es regeix el Club de Bàsquet Vila-seca. La normativa tracta de garantir la normal convivència del tots els membres del club: jugadors/es, entrenadors/es i famílies.

Es d’OBLIGAT CONEIXEMENT i COMPLIMENT de tots els membres del Club Bàsquet Vila-seca.